The Living Room – ณ ขณะที่อยากบอก

‘Living Room : ณ ขณะที่อยากบอก’ เป็นนิทรรศการศิลปะInteractive(ศิลปะปฏิสัมพันธ์) ที่ซ่อนกลไกการทำงานใหม่จากจินตนาการและแรงบันดาลใจของศิลปินต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้คนต่อสิ่งของลงในของเก่ามือสองต่างๆในบ้าน แต่ทิ้งเรื่องราวปลายเปิดให้ผู้ชมได้ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการสานต่อเรื่องราวในแบบฉบับของตนเอง นิทรรศการนี้พูดถึงเรื่องราวในมุมของวัตถุที่มองกลับมายังมนุษย์และมุมมองของบุคคลที่สามที่มองการมีความสัมพันธ์ระหว่างกันของวัตถุและคน รวมทั้งความขัดแย้งของความเก่าและใหม่, มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งเป็นนัยยะที่แอบซ่อนอยู่ภายในกายภาพที่ดูธรรมดาของแต่ละชิ้นงาน Living Room : At the Moment of Living, an interactive installation art exhibition, shows old goods with hidden stories behind them. These pieces of furniture and other household goods have had new functions added to them, inspired by human usage behaviors but expressed…

Social Media without the Internet

   Director of Photography: Justin Richards Production Assistant: Chayanit Somsuk Cast: Chayanit Somsuk, Chris Kim, and Karina Lopez “Social Media without the Internet” is an interactive performance art project, created as an examination of the human sense of touch. The work is created to accompany the research project entitled “Digital Senses,” as a research innovation that examines…

#Adulting

#ADULTING (Hashtag Adulting) is a site-specific interactive art installation that creates a virtual world in a real space for audiences to experience one of the most popular hashtags of the present time, #adulting. It projects both real-time and collected content from social media that is determined by the hashtag. — “Projecting adulness curriculum” — Credit…

Melody of Dining

Melody of Dining is an installation featuring a set of dinnerware on a dinner table. Viewers are allowed to sit on the chairs at the table and eat the food, like in a usual dining setting. However, when the dinnerware touches each other or the food, it produces a drum sound. The piece is inspired by…

Family Portraits

Family Portrait is an installation art piece showing photography of common goods in an ordinary house. The piece deals with the idea that all goods create certain memories. Closely connected to their users, these objects can come to be almost like family members in a house, or like friends who visit us sometimes. They all…

Air Symphony Chairs

Air Symphony Chairs is an installation comprised of a set of old-fashioned guest chairs. Sitting on any spot on a given chair creates a loud, air-squeezing sound. Each area on the chairs plays a different musical note pitch. These sounds are left up to interpretation by the participants’ imaginations. The artwork is inspired by the idea…

Tiresome Fan

Tiresome Fan (พัดลมเบื่อหน้า) is an interactive art piece capturing the funny possibility of a fan not wanting us to receive its cool wind. This artwork was created to have the reverse function of an ordinary fan – to move away whenever someone is in front of it. People may not even notice the movement at first, but…

Mounted Trophy

The Mounted Trophy collection is inspired and developed further from the My Diary project; it is inspired by the good memories of when toys are a part of our lives, that period of time when these objects are precious and alive to us. As time passes, they seem to be easily abandoned. They have no value, and become lifeless to…

Guise Collection

Guise #1 A video posted by Tuang Studio (@tuangstudio) on Apr 19, 2016 at 6:41am PDT Guise #2 View this post on Instagram Title : Guise Technique : Electronic circuit and found objects Gene: Interactive Art Year: 2014 #Zinc #ZincCan #Artwork #Artportfolio #interactiveart #PutyourheadOn #Mask #Guise #socialMask #LED #Artstudio #LetsDance #DancewithMe #Toys #secondhand #recycle #Upcycle…

The Toilet

The Toilet is a site-specific interactive art installation inspired by the concept of time used in the restroom- specifically, the toilet room. This funny idea of how much time we spend in the restroom depends on what we are doing in it, such as urinating, defecating, or getting ready. Using a toilet is one of our…

Tv’s Story

TV’s Story is one of the interactive installation artworks in the series ‘Interactive House Objects’. It revolves around the recollections of a television’s thoughts on the surroundings and people who spend their days staring at her as she’s moved around the house from one corner to another. The audience will get to know her, as well…

The Living Room (Prototype)

In the beginning, all of the artworks was first created as individual art pieces, featured in the project called, “Interactive House Objects.” Some of them can infiltrate into the event that occurs, like the Housey, one of The Shoes Collection. But, after I have finished the “TV and a Couch”, my first physical interactive art, I have realized how method of presenting artistic work is as important as creating the artwork itself. I then created a mock-up room to show how the artworks can be together as one installation, or as an art exhibition and named it “The Living Room.”

Fan Series

Fan series is conceptualized from observations of how humans use things in daily life. The fan was chosen as a subject because it is such a common a household object that can be found in every Thai residence. People use it as an important part of their lives without noticing its existence. A fan is…

Truck Slot Surprise

Truck Slot Surprise, an award-winning project of the Mixed Media Art Competition “Read for Life” in 2013, consists of a slot machine of words that challenges people to create a quick, catchy quote from random words they receive. The prototype uses a simple motor and mechanism to make it function like a slot machine that generates random results….

The Shoe Collection

The Shoe Collection was originally an experimental project designed to study electronics and gears. Later, its mobility and responsiveness to human nature inspired further designs that embedded these features into one of the most common daily-life wearables: our shoes. Shoes are inanimate objects, yet each and every pair of our shoes has been through journeys, powered…

My Diary

My Diary is a project about vague, misleading, and doubtful social media status posts. At least once or more, we might wonder if that status on Facebook or Twitter our friend posted is talking about us. Many times, some of we ordinary Internet users may wonder what people think of our selfies and captions. We may…