LEAVE THE BUCKET AND CARRY ON

Show time : December 26th, 2014 – February 28th, 2015

ปีบ คือ ภาชนะทำด้วยสังกะสีเป็นรูปสี่เหลี่ยม สำหรับบรรจุสิ่งของ อาจสะกดว่า”ปี๊บ”ก็ได้ ส่วนใหญ่ที่พบเห็นใช้บรรจุของกิน,ขนมแห้งหรือของเหลวบางชนิดที่ต้องใช้หรือ ขายในปริมาณมาก ปีบเป็นภาชนะที่ใช้งานกันมานานตั้งคนไทยคุ้นเคยกับลักษณะรูปร่างของมันจึงมี คำเรียกเฉพาะประเภทของภาชนะนี้ แต่ในภาษาอังกฤษไม่มี เมื่อมีคำเฉพาะและคนในสังคมคุ้นเคยจึงมีสำนวนที่เกี่ยวของกับปีบซึ่งเป็นที่ เข้าใจตรงกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว ได้แก่ ตีปีบ เตะปีบ และปีบคลุมหัว แม้จะไม่มีบันทึกไว้อย่างเป็นทางการถึงที่มาและความหมายในหนังสือรวบรวมสำนวนไทย

สำนวน ปีบคลุมหัว หมายถึง อาการที่ต้องการปิดบังความน่าอับอายที่ผู้ใส่ต้องการซ่อนเอาไว้ ไม่มีที่มาแน่ชัดว่าทำไมต้องเป็นภาชนะนี้ไม่ใช้วัตถุอื่น เช่น กะละมัง, หม้อ, โหล, ไห หรือ หมวก ดังนั้นปีบจึงเป็นภาชนะที่มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพและมีความหมายในเชิง วัฒนธรรมและสังคม การหาความเป็นไปได้อื่นๆและตีความหมายของวัตถุที่มีคุณสมบัตินี้เป็นเรื่อง น่าตื้นเต้นเสมอสำหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและนักออกแบบ

นิทรรศการ “LEAVE THE BUCKET AND CARRY ON” นำเสนอการสร้างสรรค์ที่มีวัตถุต้นความคิด คือ ปีบกับเรื่องราวน่าอายในชีวิตที่ผ่านเข้ามาของผู้สร้างสรรค์ ด้วยมุมมองตลกสนุกสนาน จัดขึ้นในวาระมาบรรจบของปีใหม่และปีเก่า เพราะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนเทศกาลสำคัญอื่นๆ เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของงานสังสรรค์รื่นเริง ได้ไปพบคนที่เราคิดถึง ได้รับและได้ให้ของขวัญพร้อมคำอวยพร พวกเราจะถูกย้ำเตือนให้คิดทบทวนถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในปีเก่าเพื่อปรับปรุง หรือพัฒนาตนเองไปสู่ปีใหม่ ทุกคนต่างหวังว่าในวันเวลาแห่งอนาคตนั้นจะเป็นช่วงเวลาดีๆของชีวิต เรื่องราวที่น่าอายซึ่งได้ผ่านพ้นมาก็สมควรจะถูกเก็บเอาไว้เป็นบทเรียนหรือ ลืมเลือนไปเสีย สิ่งใดที่นำมาปกปิดปกคลุมกายและใจไว้ก็ได้เวลาเอาออก ถอดปีบแล้วเชิดหน้าเปลี่ยนเป็นตัวเบาๆกับใจสบายๆ ยิ้มรับอนาคตกันอีกครั้ง

ศิลปิน :
มกรา จันหฤทัย (จ่ามงกฏ)
ชุติมา พรหมเดชะ (บิว)
ญาณี พรหมเดชะ (โบ)
ตวงกมล ทองบริสุทธิ์ (ปิงฟ้าฯ)
นรากร สิงห์ขันธ์ (หมู่ชาตรี)
ภาณุ นาครทรรพ
ศิรสิทธิ์ ผู้พัฒนพงศ์ (แล เลนส์นั่น)
สุริวัสสา หิรัญรัตนศักดิ์ (เซรา เซร่า)

There are several kinds of buckets, but one that every Thais know is a rectangle bucket made with zinc called “peep” in Thai. A peep usually contains dried food or oil, can be seen mostly in mom-and-pop shops. Furthermore, some Thai idioms also mention about it, such as ‘kick a peep’ and ‘wearing a peep’. Even though there are no official descriptions about these in any idiom books, people understand the meaning universally.

‘Wearing a peep’ means an action of a person who wants to cover his or her shame by putting a peep on their head. There is no clue why it does not use other wearable utensils for this idiom, but the peep. We can say that peep has specific physical and cultural perception which are the interesting characteristics for artists and designers.

“LEAVE THE BUCKET AND CARRY ON” art exhibition uses this interesting object as the theme and inspiration to find other possibilities in creativity and interpretation. Artists and designers in this exhibition aim to create joyful artworks. In addition, the exhibition is set to be around the New Year celebration: a celebration of hope for a better future. People use this occasion to leave their mistakes and shames behind, and make a new goal in life, . Therefore, it’s time to take off your bucket, laugh and carry on.

Artists :
Makara Chanharutai
Chutima Promdecha
Yanee Promdecha
Tuangkamol Thongborisute
Narakorn Singkan
Suriwatsa Hiranrattanasak
Sirasith Poopattanapong
Panu Nakornthap


click here to see the opening reception

Bucket_Book-01 Bucket_Book_Front-01Art Catalog

One thought on “LEAVE THE BUCKET AND CARRY ON

  1. Pingback: LEAVE THE BUCKET AND CARRY ON miniParty | Tuang Studio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s